Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies

Základné informácie o nás:

Prevádzkovateľom webu www.drevene-fingerboardy.sk je:
Andrej Cagáň
Narcisová 6
91702 Trnava
IČO: 53020901
IČ DPH: SK1126191429
 

Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov) – ďalej „GDPR“ alebo „Nariadenie“.

Ako náš zákazník, návštevník webu www.drevene-fingerboardy.sk alebo príjemca noviniek, nám zverujete svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie, určujeme, akým spôsobom sú spracovávané a za akým účelom, po ako dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním pomáhajú. Preto sme správcom.

Pravidlá používania cookies

Týmto si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies, o účele ich použitia a možnosti nastavenia svojho internetového prehliadača v prípade, ak Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. 

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Naša stránka a naši partneri zbierajú údaje a používajú súbory cookie na účely vylepšenia vašej skúsenosti, analýzy návštevnosti a na prispôsobenie a meranie reklám.
Súbory cookie môžete obmedziť alebo zablokovať pomocou nastavení prehliadača.

Aké cookies využívame?

Na našom webe používame nasledovné typy súborov cookies:

a) nevyhnutné cookies - Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie a údaje, na základe ktorých je používateľ webovej stránky individuálne identifikovateľný, sú ale nevyhnutné pre základnú prevádzku našej webovej stránky. Patria sem napríklad cookies, ktoré Vám umožňujú prihlásiť sa do svojho konta. Bez týchto cookies nie je možné zabezpečovať riadnu prevádzku našej stránky. Pokiaľ nechcete, aby sa tieto cookies ukladali, zmeňte si nastavenia prehliadača.

b) štatistické cookies - Tieto súbory cookies nám pomáhajú porozumieť tomu, ako návštevníci interagujú s webovými stránkami anonymným zhromažďovaním a oznamovaním informácií, a tým zlepšovať naše stránky.

c) marketingové cookies - Tieto súbory cookies sa používajú za účelom poskytovania a zobrazovania reklamy na základe záujmov používateľov webových stránok alebo zhromažďovania osobných údajov od nich na budúce marketingové účely. Na základe aj týchto súborov je pre nás možné relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počet zobrazení reklamy.

d) analytické cookies - Tieto súbory cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti webovej stránky, identifikujú pôvod návštevy a tiež zisťujú a zbierajú informácie o tom, ako využíva návštevník túto webovú stránku a slúžia na zlepšovanie a zjednodušenie užívateľského rozhrania stránky.

Štatistické, marketingové a analytické cookies využívame na zbieranie údajov iba v prípade, že nám dáte súhlas na ich použivanie.

Ako spravovať cookies?

Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste mohli používať webovú stránku a jej funkcie, ako napríklad ukladanie položiek do košíka. Bez týchto súborov cookie nie je možné zabezpečiť tieto funkcie, čím sa môže narušiť funkčnosť webovej stránky; to znamená, že na našej stránke nemôžete nakupovať.
Môžete si vybrať súbory cookie, ktoré chcete, aby táto webová stránka uložila na vašom zariadení, a to zmenou nastavení vášho prehliadača. Každý prehliadač vám umožňuje obmedziť alebo blokovať súbory cookie rôznymi spôsobmi.
Podrobnosti o tom, ako to môžete spraviť v jednotlivých prehliadačoch, nájdete na webovej stránke ICO (upozorňujeme vás, že nenesieme zodpovednosť za obsah externých webových stránok); navštívte: https://ico.org.uk/your-data-matters/online/cookies/

Facebook pixel a Google analytics

Podobne ako cookies funguje aj Facebook pixel, je to to nástroj ktorý zbiera úlomky údajov o správaní používatelov na webovej stránke. Tento nástroj používame na zlepšovanie našich služieb a na zlepšovanie relevancie priamej reklamy. Snažíme sa ponúknuť vám tak dobré služby a reklamu ktorá je pre vás zaujímavá.
Cookies údaje naši dodávatelia analytických systémov anonymizujú. Patrí sem napríklad Google Analytics.

Aké ďalšie údaje získavame?

Údaje potrebné na vybavenie objednávky, bez ktorých by nebolo možné vám objednávku vyhotoviť a dodať, ako napríklad meno, priezvisko, názov firmy, email, doručovacia adresa, telefónne číslo.

Pokiaľ vykonávate platbu elektronickou formou bankovníctva, všetky vaše osobné údaje, ktoré sa týkajú platby zadávate priamo banke. Platba sa vykonáva po presmerovaní na stránky banky. Banka nám poskytne informáciu o úspešnej či neúspešnej platbe. Banka nám nikdy neposkytuje údaje, ako zostatok na účte, prihlasovacie údaje, číslo karty a pod. Nemusíte mať preto obavu platiť elektronickou formou bankovníctva.

Registrácoiou máte prístup ku kontu, v ktorom prehľadne nájdete faktúry a prehľad objednávok. Zákaznícke konto obsahuje aj vaše osobné údaje, ktoré ste pri nákupe/kontakte vyplnili a môžete kedykoľvek zmeniť.

Údaje získané prostredníctvom vami povolenými súbormi cookies.

Pri recenziách, ktoré nám zašlete a správach, ktoré nám pomocou formulára odošlete získavame údaje ako napríklad Vaše meno a priezvisko, email a telefónne číslo. Taktiež získavame údaje o tom, z akého zariadenia ste nás navštívili (mobil, tablet, desktop), aby sme vedeli naše stránky optimalizovať pre vaše zariadenie a mohli ste tak našu stránku navštevovať bez prípadných chýb.

Sprístupňovanie údajov tretím stranám:

Údaje sprístupňujeme tretím stranám iba ak to od nás vyžadujú a majú na to dostačené odôvodnenie, nenarušíme tak neprimerane vaše súkromie a neporušíme tak legislatívu.
Tretie strany, ktoré môžu vyžadovať niektoré údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na činnosť.

Pre potreby dopravy a doručenie tovaru:

- Frogman s.r.o., so sídlom Komenského 25, 76302 Zlín, IČ: 49434624;

- Packeta Slovakia, s.r.o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 48 136 999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.105158/B

Pre marketingové účely a účely zlepšovania služieb:

- Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (online marketing a analytika)

- Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland (online marketing a analytika)

Pre iné účely:

-Shopify International Limited 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32, Ireland (poskytovateľ platformy pre eshop)

-Stripe Payments Europe, Limited The One Building, 1 Grand Canal Street Lower Dublin 2, Co. Dublin, Ireland (poskytovateľ platobnej brány) 

Z právnych dôvodov údaje sprístupňujeme aj iným osobám, ak tak musíme z vyplývajúcich právnych predpisov, z požiadaviek štátnych orgánov, iných orgánov, na uplatnenie našich nárokov alebo obhajobu v konaniach, ktoré si uplatňujú voči nám. Napríklad súd, kontrolné štátne orgány, audítori, účtovníci.

Vaše údaje neprenášame do krajín mimo EÚ, naši partneri však takéto prenosy môžu uskutočňovať. Google Ireland Ltd. môže údaje prenášať do USA. Naši partneri však musia dodržiavať US-EU Privacy Shield, a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

Doba uchovania dát:

Dáta budú uložené na dobu nevyhnutnú pre činnosti uľahčujúce zákazníkovi objednávkový proces a po dobu nevyhnutnú na marketingové účely a pre účely vyplývajúce z právnych dôvodov. Na vašu žiadosť môžu byť údaje odstránené alebo upravené mimo údajov, ktoré musíme uchovávať kvôli splneniu zákonom daných povinností.

Vaše práva:

Z dôvodu spracovania osobných údajov vám vyplývajú viaceré práva. Ak si uplatníte niektoré z nižšie uvedených práv, budeme vás informovať do 30 dní o vybavení. V prípade odôvodnených prípadov, môže byť žiadosť vybavená v lehote prekračujúcej 30 dní. O takejto situácii vás ale budeme informovať.

Uplatniť vaše práva môžete prostredníctvom nášho kontaktného formulára tu.

Právo na prístup k údajom

Máte právo požiadať o potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sa vaše osobné údaje u nás spracúvajú, máte právo požiadať o informáciu, aké údaje o vás spracúvame, dôvod, na aký ich spracúvame, komu sme ich poskytli, či sme ich poskytli do krajiny mimo EÚ a informáciu, dokedy budeme vaše údaje uchovávať.

Právo na opravu údajov

Pokiaľ máte informáciu alebo sa domnievate, že máme o vás nesprávne údaje, máte právo o ich opravu. Takúto opravu môžete vykonať prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ktorý vám bol vytvorený pri prvej objednávke alebo nás kontaktujte.

Právo na vymazanie / zabudnutie

Máte právo na vymazanie údajov, ktoré o vás spracovávame, pokiaľ dané údaje nepatria do výnimiek, ktoré stanovuje zákon. Napríklad údaje potrebné na vedenie účtovníctva, ktoré je zákonom predpísané a sú splnené podmienky uvedené tu:

  1. Údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané.
  2. Odvoláte váš súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré o vás máme a na ich spracovanie neexistuje iný právny základ.
  3. Zamietnete spracovanie vašich osobných údajov spracovaných na základe oprávneného záujmu alebo zamietnete spracovanie za účelom priameho marketingu na základe konkrétnej situácie, ktorá sa vás priamo týka a neprevažujú oprávnené dôvody na spracovanie, napríklad dôvody legislatívne.
  4. Osobné údaje sú nezákonne spracované.

Zverejnené osobné údaje – v prípade, že boli u nás zverejnené vaše osobné údaje a vy požiadate o vymazanie osobných údajov, vymažeme aj takéto údaje. Našich partnerov, ktorí boli príjemcami vašich údajov požiadame o ich vymazanie z databáz. Príjemcovia vašich dát ich majú vymazať, ak to bude technicky možné s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Pokiaľ si u nás zrušíte vaše užívateľské konto, vymažeme vaše údaje v prípade, ak je to možné, pokiaľ nie sú údaje potrebné na dodržanie legislatívy, napríklad z dôvodu vedenia účtovníctva alebo sa nevyskytnú iné dôvody na ich uchovanie, ktoré nám vymazanie znemožnia.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov na dobu dočasnú pokiaľ sa vyskytnú nasledujúce prípady:

  1. V prípade, ak sa domnievate, že máme o vás nesprávne osobné údaje, obmedzenie bude trvať do nápravy správnosti osobných údajov.
  2. Pokiaľ je spracovanie protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania požiadať o obmedzenie.
  3. V prípade, že pre nás už nie sú údaje na spracovanie potrebné, ale sú potrebné pre vás na vaše vlastné účely potrebné na uskutočnenie vašich právnych nárokov.
  4. Pokiaľ namietate spracovanie vaše osobné údaje.

Právo na prenesenie údajov k inej strane

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracovávame na základe súhlasu a (alebo) na základe zmluvy a spracovávame ich automatizovane. Údaje vám musíme poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje máte možnosť preniesť aj k inej strane. V prípade, ak je to možné po technickej stránke, na vašu žiadosť prenesieme údaje priamo k prevádzkovateľovi, ktorého si sami zvolíte.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovávaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Máte právo namietať z dôvodov vašej konkrétnej situácie na spracovanie osobných údajov, na základe nášho oprávneného záujmu vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na našom oprávnenom záujme.

Podávanie sťažností

Pokiaľ sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore s legislatívou, máte právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, že žijete v zahraničí, máte právo podať sťažnosť na miestny dozorný orgán. Kontakt na dozorný orgán Slovenskej republiky sa nachádza tu, kontakt na dozorný orgán Českej republiky sa nachádza tu.